0 položiek (0,00 €)
 
Biocity.sk
Nákupný košík
Položiek: 0 položiek
Celkom: 0,00 €

Obchodné podmienky

Vážený zákazník.

Na tejto stránke nájdete obchodné podmienky platné pre kúpu a predaj cez Internetový obchod www.biocity.sk. V prípade, že máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky týkajúce sa týchto podmienok, neváhajte nás prosím kontaktovať ešte pred zadaním objednávky. Naša e-mailová adresa je info@biocity.sk. Do predmetu správy uveďte „ Obchodné podmienky".

Ďakujeme,

Vase BioCity

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci -  fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou JML Group s.r.o., odoslaním objednávky cez internetový obchod www.biocity.sk, alebo inou formou zadania záväznej objednávky (viď ustanovenie II. Objednávka). Ďalej len „kupujúci".

Predávajúci - spoločnosť JML Group s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom Internetového obchodu www.biocity.sk.

Kupujúci odoslaním alebo potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami platnými pre nákup v Internetovom obchode www.biocity.sk a s informáciou Ako nakupovať na http://www.biocity.sk/. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany - kupujúceho a predávajúceho.

Všetky ceny sú uvedené ako maloobchodné ceny s DPH.  

II. OBJEDNÁVKA

Predaj tovaru nastane na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke, potvrdené poštovné a spôsob dopravy. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie objednávky cez on-line systém, telefonicky, prípadne e-mailom. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky.

Zákazník vystupujúci ako fyzická osoba je povinný uviesť nasledovné údaje, nevyhnutné k realizácii zmluvy:

 • Meno a priezvisko
 • Plnú platnú poštovú adresu/adresu doručenia
 • Telefonický kontakt
 • Adresu elektronickej pošty (e-mail)

Zákazník vystupujúci ako právnická osoba alebo živnostník je povinný uviesť nasledovné údaje, nevyhnutné k realizácii zmluvy: 

 • Názov firmy
 • Plnú platnú poštovú adresu/adresu doručenia
 • Adresu elektronickej pošty (e-mail) 
 • IČO
 • IČ DPH
 • Telefón
 • Bankové spojenie

III. ÚHRADA TOVARU

Úhradu za tovar je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

 • Dobierkou pri doručení
 • V hotovosti pri osobnom odbere
 • Bankovým prevodom

IV. TERMÍN A SPÔSOB DODANIA

Objednaný tovar, ktorý je skladom, expedujeme maximálne do 3 pracovných dní od prijatia a potvrdenia záväznej objednávky, pokiaľ nebude uvedené alebo vzájomne dohodnuté inak. Objednávky tovaru, ktorý nie je trvalo skladom, vybavujeme do 2-3 týždňov podľa dispozícii výrobcu a po dohovore s kupujúcim. Kupujúci bude informovaný o termíne dodania. V prípade nesúhlasu s termínom dodania má pravo objednávku stornovať. Zásielka spolu s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie alebo návod na starostlivosť o materiály, v závislosti na druhu tovaru. 

Tovar dodávame na miesto určenia nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zásielková služba/kuriér
 • Slovenská Pošta - formou balíku alebo na dobierku
 • Osobný odber (musí byť vopred dohodnuté a obojstranne potvrdené)

Ceny za prepravu pre konečných spotrebiteľov sú stanovené podľa váhy, veľkosti  a hodnoty balíka a podľa aktuálneho cenníka prepravcu, a je vypočitané pred zadaním záväznej objednávky:

 • Pri zásielkach do 100 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) účtujeme poštovné podľa platného cenníka zvolenej zásielkovej služby.
 • Pri zásielkach v hodnote nad 100 EUR (alebo ekvivalent v inej mene)  hradí dopravu predávajúci.

Balné sa zákazníkom neúčtuje.

Ceny za prepravu pre odber za účelom ďalšieho predaja sú stanovené vzájomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim.

V. PREVZATIE TOVARU

Kupujúci je povinný skontrolovať dodávku okamžite po jej doručení. V prípade zistenia, že dodávka je nekompletná, alebo došlo k zámene tovaru, kupujúci je povinný neodkladne informovať o tejto skutočnosti predávajúceho telefonicky alebo emailom. Po potvrdení bude zákazník informovaný o ďalšom postupe. 

Ak problém nebude nahlásený do 2 dní od doručenia, dodávka sa bude považovať za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, alebo poškodenia tovaru nemôžu byť akceptované.

V prípade, že došlo k viditeľnému poškodeniu obalu počas prepravy, kupujúci je povinný:

 • Okamžite skontrolovať stav tovaru, a na základe toho sa rozhodnúť, či tovar preberie. V prípade poškodenia tovaru je potrebné vykonať zápis s dopravcom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.
 • Neprebrať zásielku a neodkladne informovať o situácií telefonicky alebo e-mailom predávajúceho.

VI. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Stornovať objednávku bez udania dôvodu je možné len pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je stornovanie možné len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu.

VII. VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci má pravo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, musí najprv kontaktovať predávajúceho. Tovar bude prijatý len po vzájomnej dohode.

Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu sa nevzťahuje na metrážne a nastrihané látky, vzhľadom na to, že látky sa strihajú na základe špecifikácie jednotlivých zákazníkov.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom stave a balení spolu s dokladom o kúpe.

Tovar musí byť doporučeným balíkom na adresu predávajúceho. Adresa dodania a špecifické inštrukcie:

JML Group s.r.o. / Biocity

Továrenská 4077/37

(Areál ZTS)

Dubnica nad Váhom
01841

 • Zásielka musí byť dostatočne zabezpečená proti poškodeniu, ideálne v pôvodnom obale, v akom bol tovar doručený.
 • Tovar musí byť poistený do výšky jeho aktuálnej hodnoty, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste.
 • Tovar poslaný na dobierku, nebude prijatý.
 • Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru v plnej výške, vrátane nákladov predávajúceho na poštovné a balné hradené predávajúcim v prípadoch nákupu nad 150 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene).

Po prevzatí vráteného tovaru predávajúci do 3 pracovných dní vráti kúpnu cenu tovaru bankovým prevodom (bez poplatku), alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho (poplatok 1 €). V prípade, že pri pôvodnom zaslaní tovaru poštovné a balné znášal predávajúci, poštovné a balné bude odpočítané z vrátenej sumy kupujúcemu

VIII. VÝMENA TOVARU

V prípade záujmu, kupujúci má právo na výmenu tovaru za iný z akéhokoľvek dôvodu do 7 dní odo dňa doručenia. Tento tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, neotvorený v pôvodnom stave.

Výmena tovaru sa nevzťahuje na metrážne, nastrihané materiály/látky, vzhľadom na to že látky sú strihané na základe špecifikácie jednotlivých zákazníkov.

Tovar musí byť poslaný doporučeným balíkom na adresu predávajúceho. Balík musí byť dostatočne zabezpečený proti poškodeniu a poistený do výšky aktuálnej hodnoty tovaru, keďže predávajúci neručí za prípadnú stratu, alebo poškodenie počas prepravy. Tovar poslaný na dobierku nebude prijatý. Kupujúci nesie náklady spojené s výmenou tovaru v plnej výške (poštovné a balné).

UPOZORNENIE týkajúce sa kozmetiky a iného drogistického tovaru:

Z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť kozmetiku, kozmetické a drogistické prípravky po domácom testovaní. Každý kozmetický výrobok, ktorý nie je nejakým spôsobom zapečatený originálne od výrobcu, je špeciálne prelepený páskou BioCity. V prípade, že táto páska alebo originálny uzáver budú porušené, vrátený tovar nebude akceptovaný.

IX. Záruka a reklamácia tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri údržbe materiálov a výrobkov je nutné dodržiavať pokyny uvedené na tovare (ošetrovacie symboly), alebo informačnom bulletine. Kupujúci je povinný prečítať si priloženú informáciu a dodržať pokyny. Predajca neručí za poškodenia spôsobené nesprávnym ošetrením alebo používaním.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • Zmeny výrobku v dôsledku nedodržania pokynov na údržbu a ošetrenie výrobku.
 • Vzhľadové zmeny tovaru majúce svoj pôvod v opotrebovaní a používaní počas záručnej doby.
 • Opotrebovanie vplyvom nesprávneho alebo nešetrného používania.
 • Mechanické alebo úmyselné poškodenie.
 • Na látky po akomkoľvek spracovaní (strihanie, šitie, pranie a pod.).

Každý vyexpedovaný  výrobok je pred odoslaním kupujúcemu skontrolovaný, či je v bezchybnom stave. V prípade, že sa vyskytne dôvod na reklamáciu, prosím kontaktujte nás.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou v internetovom obchode www.biocity.sk kupujúci súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky. Predávajúci sa zaväzuje, že zverené osobné údaje neposkytne tretej strane. Na požiadanie kupujúceho budú jeho osobné údaje vymazané z databázy Biocity.sk

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom, alebo  oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Pre kupujúceho platia obchodné podmienky platné v deň uzavretia obchodnej zmluvy.

BioCity Spravodaj
Informácie a novinky priamo na Váš e-mail.
Archív